Bestuur

Paul Thys - Straatveld 32 - Kleine Brogel (voorzitter)

Eduard Winters - Burgemeester Esserslaan 2 - Kleine Brogel (secretaris)

Leon Vanhees - Dommellaan 16 - Kleine Brogel (penningmeester)

Eddy Hermans - Dommellaan 33 - Kleine Brogel